Bizzxl studiecoach

Electronische leeromgeving en student administratie

In 2009 startte BizzXL met het vraagstuk ‘waarom zijn er zoveel klachten over onderwijsapplicaties?’
Het antwoord: inzet van verkeerde automatiseringsoplossingen die met name "oude" werkwijze digitaliseren en daarbij niet kijken naar hedendaags onderwijs en leerprocesen.

De vertaalslag van een onderwijsinstelling managen, administreren, doceren tot aan de ontwikkeliing van een student wordt zelden begrepen en vaak verkeerd vertaald en of sneuvelt in de bohoefte naar schaalgrootte en efficiency met als gevolg starre systemen en een hoop onvrede en zeker geen bijdrage aan het verbeteren van de ontwikkeling van het onderwijs.

In StudieCoach staat de student en zijn of haar inidividuele ontwikkeling centraal en vanuit dat ontwerp vallen de omliggende administratieve onderdelen logisch op hun plaats.

Structuur Studiecoach

Structuur Studiecoach

StudieCoach Op Ee IPad

StudieCoach Op Ee IPad

StudieCoach Op Mobiel

StudieCoach Op Mobiel

StudieCoach Portfolio

StudieCoach Portfolio

StudieCoach Voortgang

StudieCoach Voortgang

Wanneer is StudieCoach geschikt voor u?

Administratie

 • Een beheersbare administratie die adequaat werkt.
 • Een online registratie direct kan worden omgezet in een ingeschreven student.
 • Online inschrijven en lesgeld worden betaald.
 • Automatische periodieke facturatie mogelijk is.
 • Registratie en facturatie moeglijk is voor bedrijf en/of particulier.
 • Rapportage aanwezig van de betalingsvoortgang.
 • Inschrijving automatische plaatsing in een opleiding.
 • Controle op beschikbaarheid tijdens aanmeldingen en/of inschrijving.
 • Geen kopieer acties van data /studentgegevens meer nodig!

Docent

 • Lesmateriaal en lesopdrachten gebundeld de kern van de les ondersteuning vormen.
 • Eenvoudig voortgang van studenten kan worden gemonitord.
 • Eem docent eenvoudig materiaal van collega's kan inzien voor een goede aansluiting zonder overlap.
 • Uw digitale onderwijs eenvoudig kan inspelen op actualiteiten lopende de opleiding.
 • Effectieve communicatie tussen student en docent op basis van inhoud i.p.v. e-mailconversaties.
 • Docenten extra lesmateriaal aan studenten kunnen aanbieden, voor achter of voorlopers.
 • Lesmodules door studenten kunne worden omgezet naar het  student portfolio gebaseerd op de leerdoelen.
 • Alerts aan individuele gebruikers van het systeem.

Student

 • Gebundeld lesprogramma, lesmateriaal, taken opdrachten en aantekeningen, alles over een onderwerp logisch geordend bij elkaar maken het eenvoudiger om te leren.
 • Studenten in een eigen tempo laten leren.
 • Eenvoudig antwoord van de docent als er een vraag over de inhoud is.
 • Alerts van het systeem.
 • Geschikt voor mobiel en tablet.
 • Overal met internet te gebruiken.
 • Aantrekkelijk portfolio tools.
 • Beamer modus voor klassikale presentatie portfolio.
 • Mogelijkheden voor gespersonliseerd leren voor studenten die iets meer nodig hebben of willen.

Onderwijs manager

 • "Risico"-studenten standaard op uw vizier hebben.
 • Actueel lesmateriaal dat aansluit op de wens van de markt.
 • Een vaste relatie tussen lesinhoud, modules, doelen en eindtermen.
 • U wilt meer transparantie in uw onderwijsmateriaal ten behoeve van de kwaliteit en borging.
 • Docenten centraal lesinhoud beheren en documenteren, (continuïteit).
 • De onderwijs coach of mentor kan meekijken met de onderwijs voortgang van de student, daar waar de docent dit op de inhoud kan.
 • Financiële rapportages
 • Kern rapportages
Hoe werkt StudieCoach?

Demo, informatie of presentatie aanvragen.